Skip to content

Energiesubsidies en fiscale regelingen

Energiebesparende maatregelen gaan vaak gepaard met een grote investering. Sommige maatregelen zijn van zichzelf al rendabel en andere hebben een steuntje in de rug nodig voor een acceptabele terugverdientijd. Er bestaan daarom diverse energiesubsidies en fiscale regelingen om investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren. Wij helpen u bij het vinden van de juiste subsidieregeling(en) voor uw project en kunnen de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

De SDE++ stimuleert bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3x80A) om duurzame energie te produceren. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en de (hogere) kostprijs van groene energie. De looptijd van de subsidie is 8 à 15 jaar afhankelijk van de categorie (biomassa, geothermie, water, wind en zon).

De subsidie kan in het voorjaar en in het najaar worden aangevraagd. De installatie mag op het moment van aanvragen nog niet operationeel zijn. Er kan telkens in verschillende fasen worden ingeschreven, waarbij de vergoeding per fase toeneemt. De kans op subsidietoekenning wordt dan echter kleiner, omdat per fase de kans toeneemt dat het budgetplafond is bereikt. Voor grote systemen is een haalbaarheidsstudie vereist.

Wij kunnen de SDE-aanvraag bij RVO voor u regelen. De kosten voor een standaard SDE-aanvraag bedragen €750 en voor een SDE-aanvraag met haalbaarheidsstudie €1500 exclusief BTW. 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming voor investeringen in warmtepompen en zonneboilers in de bestaande bouw (regeling 2020). De regeling is bedoeld voor particulieren, bedrijven, woningcorporaties en overheden. Particulieren moeten de subsidie aanvragen binnen 6 maanden na realisatie. Zakelijke aanvragers moeten ISDE aanvragen voordat er een koopovereenkomst is aangegaan.

Wij kunnen de ISDE-aanvraag bij RVO voor u regelen. De kosten voor een enkelvoudige aanvraag bedragen €150 en voor een meervoudige aanvraag (warmtepomp en zonneboiler gecombineerd) €200 exclusief BTW. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven, verenigingen en stichtingen krijgen een fiscaal voordeel als zij investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen zij 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. De fiscale aftrek geldt voor alle maatregelen die in de EIA Energielijst staan. Elke maatregel heeft een eigen meldcode.

Om deze aftrek te mogen toepassen moet de investering eerst aangemeld worden via RVO. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking. De EIA-melding kunnen wij voor u regelen. De kosten hiervoor bedragen €150 voor één meldcode en per extra meldcode €50 exclusief BTW, voor zover deze in dezelfde aanvraag worden meegenomen. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA en Vamil)

Voor investeringen in milieumaatregelen gelden de MIA en Vamil regelingen. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten vervroegd afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als het bedrijfsmiddel waarin u investeert op de Milieulijst staat en de investering minimaal € 2500 bedraagt.

Om MIA/Vamil te mogen toepassen moet de investering eerst aangemeld worden via RVO. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na aankoop. Deze melding kunnen wij voor u regelen. De kosten hiervoor bedragen €150 voor één meldcode en per extra meldcode €50 exclusief BTW, voor zover deze in dezelfde aanvraag worden meegenomen. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in energiebesparende maatregelen of duurzame energie-opwekking, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag dat u via de KIA mag aftrekken van uw winst hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar (zie lijst hiernaast).

De KIA mag u altijd toepassen indien u aan de voorwaarden voldoet en hoeft vooraf niet aangemeld te worden.

 

 

Aanvragen subsidie of investeringsaftrek ?

Wilt u uw subsidieaanvraag of investeringsaftrek door ons laten verzorgen klik dan op onderstaande button om uw verzoek in te dienen.