Skip to content

Adviesbureau verduurzaming & energie

Klimaraad adviseert bedrijven, instellingen, overheden en particulieren over duurzame energie-opwekking en verduurzaming van gebouwen. Wij adviseren zowel op het gebied van technische, bouwkundige en bouwfysische aspecten als op beleidsmatig vlak. Op basis van energiescans en haalbaarheidsstudies kunnen wij de optimale maatregelenmix voor een gebouw bepalen of specifieke maatregelen doorrekenen. Voor de uitvoeringsbegeleiding van verduurzamingsprojecten kunt u ons eveneens inschakelen.

Duurzame energie-opwekking

Verduurzaming van de energievoorziening is een hot item en de ontwikkelingen op dit gebied gaan zeer snel. Materiaalverbetering en techniekontwikkeling zorgen voor steeds hogere vermogens, rendementen en kostenverlaging van onder meer zonnepanelen en windmolens. De opwekking van duurzame energie en het energieverbruik lopen niet parallel. Hierdoor en vanwege de toename van het aandeel duurzame energie wordt energie-opslag een steeds belangrijker thema. Naast batterijen kan ook waterstof als opslagmedium gebruikt worden. Een juiste systeemkeuze is essentieel voor een optimale afstemming tussen het verbruikspatroon, de energieopwekking en de eventuele opslag van tijdelijke overschotten. Wij kunnen u hierin deskundig adviseren en begeleiden.

Verduurzaming monumenten

De uitdaging bij het energetisch verduurzamen van monumenten is om energiebesparende maatregelen in te passen zonder de cultuurhistorische waarden aan te tasten. Verder geldt bij monumenten dat er meer dan bij moderne gebouwen aandacht besteed moet worden aan de bouwfysische consequenties van een ingreep. Vochtproblemen en aantasting van historische bouwmaterialen ten gevolge van energiebesparende maatregelen liggen op de loer. Verantwoorde verduurzaming van monumenten is altijd maatwerk, waarin wij monumenteneigenaren deskundig kunnen adviseren en begeleiden.

Klimaraad is als adviseur verduurzaming betrokken bij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De stichting ERM is een landelijk platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. Binnen ERM houden wij ons bezig met onder meer voorlichting, kennisplatforms en duurzame restauratierichtlijnen.

Energiesubsidies

Energiebesparende maatregelen gaan vaak gepaard met een grote investering. Sommige maatregelen zijn van zichzelf al rendabel en andere hebben een steuntje in de rug nodig voor een acceptabele terugverdientijd. Er bestaan daarom diverse energiesubsidies en fiscale regelingen om investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren. Wij helpen u bij het vinden van de juiste subsidieregeling(en) voor uw project en kunnen de subsidieaanvraag voor u verzorgen.