Skip to content

Advies energieopslag

Energieopslag wordt steeds belangrijker voor het goed functioneren van het elektriciteitsnetwerk. De opwekking van duurzame energie is afhankelijk van bijvoorbeeld het aanbod van zon en wind. Op een zonnige dag met veel wind gaat er meer stroom naar het elektriciteitsnet dan er afgenomen wordt. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast op die momenten. Daarom is energieopslag noodzakelijk. Decentrale energieopslag kan in vele vormen zoals in klassieke batterijsystemen, waterstofproductie en warm water. Voor korte termijnopslag zijn batterijen en boilers zeer geschikt en voor lange termijnopslag is waterstof een goede optie.

Afstemming vraag en aanbod

Het opslaan van energie gaat altijd gepaard met omzettingsverliezen. Daarom is het van belang vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk opslag nodig is. Het is echter onmogelijk om dit volledig in balans te krijgen. Tevens is het zonde om het CO2-neutrale aanbod van energie uit duurzame bronnen niet volledig te benutten. Daarom moet hier maximaal gebruik van worden gemaakt zodat fossiele opwekking geminimaliseerd kan worden. Om dit te bereiken zijn zowel opslagfaciliteiten voor de korte termijn als de lange termijn nodig.

Voordelen opslag

● Voorkomen van onnodige elektriciteitsnetverzwaring
● Voorkomen van piekbelasting op het elektriciteitsnet
● Verlagen van elektriciteitsnetverliezen
● Beter en goedkoper grid management en daarmee lagere elektriciteitsnetwerkkosten
● Meer ruimte voor duurzame opwekking van elektriciteit in het lokale distributienet
● Lokaal balanceren
● Verhogen van betrouwbaarheid stroomvoorzieningen en voorzien in noodstroom
● Betere opties om aardgas te vervangen door stroom

Korte termijn opslag

Korte termijn opslag zorgt er voor dat een deel van het overschot aan duurzame stroom beschikbaar is voor andere momenten op de dag/avond wanneer er meer vraag dan aanbod is. Batterijen zijn bij uitstek geschikt voor korte termijn opslag. Dit komt omdat ze een relatief lage opslagcapaciteit hebben, maar ook een relatief laag omzettingsverlies. Bij het laden en ontladen van een batterij gaat ongeveer 20% energie verloren. Dit verlies is aanmerkelijk minder dan bijvoorbeeld bij opslag in waterstof. De opslagkosten van batterijen worden echter te hoog indien er langdurig energie in wordt opgeslagen. Batterijen moeten dus regelmatig ontladen worden om ze optimaal te benutten voor duurzame energieopslag. 

Lange termijn opslag

Lange termijn opslag is bedoeld om overschotten over te hevelen naar andere perioden in het jaar wanneer de vraag groter is dan het aanbod van duurzame energie. Hiervoor is onder meer waterstof bij uitstek geschikt. Via elektrolyse wordt duurzame stroom omgezet in waterstof, dat onder hoge druk wordt opgeslagen in tanks. Via brandstofcellen kan de waterstof op een later moment weer omgezet worden in elektriciteit of het kan als brandstof dienen voor cv-ketels die geschikt zijn voor waterstofverbranding. Bij de omzetting van stroom naar waterstof gaat ongeveer 40% energie verloren. Hetzelfde geldt voor de omzetting van waterstof naar stroom. Voorts gaat bij de compressie ongeveer 10% verloren. Dit proces heeft dus nogal wat verliezen en er wordt veel onderzoek gedaan om deze rendementen te verbeteren. De restenergie komt merendeels vrij als warmte. Het benutten van deze warmte door middel van bijvoorbeeld warmtepompen of warmwaterbereiding verhoogt het kringrendement van waterstofproductie aanzienlijk.

Meer weten over de mogelijkheden ?

Wilt u weten wat wat in uw situatie mogelijk is? Klik op onderstaande button om uw verzoek in te dienen, waarna wij contact met u opnemen voor een maatwerk advies.