Skip to content

Kwaliteit zonnepanelen

Er bestaan veel merken zonnepanelen met onderling grote verschillen in kwaliteit. De kwaliteit van een zonnepaneel bepaalt de technische levensduur en of het paneel ook daadwerkelijk opbrengt wat door de fabrikant wordt opgegeven. Zonnepanelen degraderen met de tijd, dat is een bekend verschijnsel. In de meeste panelen ligt de achteruitgang rond 0,6 % per jaar. Een dergelijke achteruitgang is normaal, maar in sommige situaties is de achteruitgang veel sterker en moet er worden gedacht aan andere oorzaken.

Tests

Testinstituten zoals Photon en DNV GL onderwerpen zonnepanelen aan praktijk- en laboratoriumtests. Er wordt getest op thermische cycli, dynamische en mechanische belasting, vocht en hitte, bevriezing, PID. Nadeel van praktijktests is dat deze lange tijd in beslag nemen. Voordat significante testresultaten beschikbaar komen zijn de onderzochte panelen niet meer leverbaar. Laboratoriumtests duren slechts enkele maanden, maar hebben het nadeel dat ze niet echt accuraat zijn in het voorspellen van paneeldegradatie op langere termijn.

Beide tests geven echter wel een goede indruk van het algemene kwaliteitsniveau van de verschillende merken. Immers de kwaliteit van de grondstoffen, het productieproces en de eindcontrole in de fabriek bepalen in hoge mate het kwaliteitsniveau van het zonnepaneel. Fabrikanten die dit goed voor elkaar hebben zullen dus betere panelen afleveren. Dit is dus een andere benadering maar wel een die praktisch goed bruikbaar is. De zogenaamde Tier 1 fabrikanten voldoen aan een aantal strenge criteria, waardoor ze ook door financiële instellingen als betrouwbaar worden beschouwd. Deze merken merken beheren hun productieproces van begin tot eind zelf, investeren flink in R&D, hebben een in hoge mate geautomatiseerd productieproces en zijn langer dan 5 jaar actief in de sector. De Tier 1 merken behoren daarom tot de meest kwalitatieve en betrouwbare merken.

Hotspots

Hotspots verminderen de prestaties en de levensduur van een zonnepaneel en kunnen mogelijk ook kortsluiting veroorzaken. Er kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen aan het ontstaan van hotspots. Zo kunnen ze ontstaan door slecht gesoldeerde aansluitpunten in de zonnecellen. De hotspots ontstaan dan ter plaatse van het gelaste punt. Een andere oorzaak is haarscheurtjes. Als een zonnepaneel lokaal teveel belast wordt – veelal door transport veroorzaakt – kunnen er kleine scheurtjes in cellen ontstaan. Deze haarscheurtjes veroorzaken lokale weerstanden die warm worden.

PID-effect

Zonnepanelen kunnen te maken krijgen met rendementsverlies ten gevolge van Potential Induced Degradation (PID). PID ontstaat bij een groot potentiaalverschil tussen de zonnecellen en het frame van het zonnepaneel. Dit potentiaalverschil veroorzaakt een lekstroom waardoor ionen uit het frame worden gezogen en in de zonnecel terecht komen. De ionen worden aangetrokken door de negatieve spanning van de zonnepanelen. Zodoende daalt de paneelspanning en bijgevolg het vermogen. Eigenlijk zou er voldoende isolerende bescherming tussen de cellen en het frame moeten zitten, om deze verplaatsing van ionen te voorkomen. Of PID zal ontstaan hangt ook af van de toegepaste omvormer en lokale omstandigheden.

Corrosie

Vochtinwerking is een belangrijke oorzaak van versnelde paneeldegradatie. Eén van de gevolgen van vochtinwerking is corrosie. Dit treedt op als vocht via de randen van het zonnepaneel binnenkomt. Door corrosie neemt de weerstand van het paneel toe, waardoor het paneelrendement afneemt.