Skip to content

Omvormers

Omvormer zorgen ervoor dat de door de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom. Deze wisselstroom kan direct in het gebouw benut worden. Op momenten dat de zonnepanelen meer opbrengen dan het verbruik dan kan het overschot teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet of in batterijen worden opgeslagen. Er zijn verschillende typen omvormers zoals stringomvormers, optimizer-omvormers en micro-omvormers.

Stringomvormers

Stringomvormers worden het meest toegepast. In deze situatie worden alle panelen met elkaar verbonden (string) en aangesloten op één centrale omvormer. Alle panelen tezamen zijn als het ware een groot zonnepaneel geworden en de stringomvormer zorgt voor een optimale vermogensopbrengst en DC/AC-omzetting. Een stringomvormer is erg gevoelig voor schaduwvorming. Wanneer één zonnepaneel schaduw krijgt dan zakt het rendement in alle zonnepanelen. Dit kan deels beperkt worden door het gebruik van een omvormer met twee MPP-trackers. Dan worden er twee strings gemaakt zodat niet alle panelen negatief beinvloedt worden. Indien teveel zonnepanelen schaduw krijgen dan zakt de stringspanning onder het minimum wat de omvormer nodig heeft. Bij een string omvormer kunt u alleen totaalopbrengsten zien, dus het is niet mogelijk om per paneel te monitoren. Hierdoor zijn problemen met individuele panelen minder snel naar voren te halen.

Voordelen: voordelig, efficient, ruime keus, eenvoudig vervangbaar, bewezen techniek.
Nadelen: geen prestatiestatistiek per paneel, onderlinge beïnvloeding panelen, niet of nauwelijks uitbreidbaar, geluid- en warmteproductie.

Optimizer-omvormers

De opbrengst van een string panelen wordt bepaald door het slechtst presterende paneel. Indien de paneelopbrengst binnen een string wisselend is – bijvoorbeeld door schaduw op een deel van de panelen – dan zijn poweroptimizers aan te bevelen. Elk paneel wordt dan geoptimaliseerd door een eigen optimizer. Indien poweroptimizers worden toegepast dan is een omvormer nodig die geschikt is om met optimizers samen te werken, dit zijn optimizer-omvormers. Immers de optimalisatie gebeurt dan door de optimizer, zodat de omvormer geen optimalisatie (MPP tracker) nodig heeft.

Voordelen: flexibel inzetbaar, maximale opbrengst per zonnepaneel, gemakkelijk uit te breiden, prestatiestatistieken per zonnepaneel.
Nadelen: kosten, beperkte keuze.

Micro-omvormers

Voor kleine systemen tot maximaal 3 panelen kunt u micro-omvormers toepassen. Elk paneel heeft dan zijn eigen omvormer en u heeft dus geen centrale omvormer nodig. De micro-omvormers zijn bij kleine aantallen voordeliger dan één centrale omvormer. Bijkomend voordeel is dat elk paneel apart wordt geoptimaliseerd, zoals ook bij poweroptimizers het geval is. Zeker voor 1 of 2 panelen met niet al te groot vermogen zijn micro-omvormers een uitkomst. Centrale omvormers zijn pas vanaf een bepaald vermogen verkrijgbaar en leveren een laag rendement op in combinatie met een te gering aantal panelen.

Voordelen: toepasbaar in kleine systemen, maximaal paneelrendement, uitbreidbaar, geen omvormer binnen, prestatiestatistieken per zonnepaneel.
Nadelen: kosten, beperkte keuze, hoge spanning op dak.