Skip to content

Stringomvormers

Doorgaans worden zonnepanelen in serie geschakeld. Hierdoor is er maar één omvormer en minder bekabeling nodig. Dit is voordeliger dan het aansluiten van elk zonnepaneel op een eigen omvormer en vermindert de kabelverliezen omdat de kabellengte beperkt blijft. Tevens neemt de spanning van de kring toe door serieschakeling. Ook dit is gunstig voor het rendement omdat hogere spanningen resulteren in geringere kabelverliezen.

Het mixen van verschillende typen zonnepanelen is af te raden. Wanneer een ander type zonnepaneel aan een bestaande string gekoppeld wordt vermindert de prestatie van de zonnepanelen. Alleen zonnepanelen met een gelijk amperage mogen in serie worden gekoppeld. Wanneer een 7A zonnepaneel aan een 8A zonnepaneel wordt gekoppeld dan wordt de stroom in het circuit verlaagd naar 7A. Dit leidt tot vermogensverlies. Zo geldt voor parallelschakeling dat alleen zonnepanelen met een gelijk voltage parallel mogen worden gekoppeld. Wanneer een 38V paneel aan een 44V paneel wordt gekoppeld wordt de spanning in het circuit verlaagd naar 38V. Ook dit leidt dus tot vermogensverlies.

Stringomvormers beschikken over Maximum Power Point Trackers (MPPT) of Global Maximum Power Point Trackers (GMPPT). Deze optimaliseren de opbrengst afhankelijk van de spanning en stroomsterkte in de string. Bij het mixen van zonnepanelen met verschillende vermogens werkt dit niet meer naar behoren. De prestaties van zonnepanelen verminderen in de tijd (paneeldegradatie). Het mixen van zonnepanelen van verschillende leeftijden leidt dan ook onherroepelijk tot extra vermogensverlies.

Omvormervermogen

Het piekvermogen van alle zonnepanelen tezamen bepaalt het vermogen van de omvormer. Dit piekvermogen is het maximale vermogen dat de panelen onder ideale omstandigheden kunnen leveren. Dit gebeurt zelden of nooit en daarom kiezen we doorgaans een omvormer met een uitgangsvermogen kleiner dan het totale piekvermogen. De omvormer werkt dan namelijk gemiddeld met een hoger rendement. Doorgaans wordt het omvormervermogen tot 15% kleiner gekozen dan het paneelvermogen. Indien de panelen incidenteel meer leveren dan het vermogen van de omvormer dan wordt dit door de omvormer begrensd. Het omvormervermogen mag overigens niet hoger zijn dan de capaciteit van uw hoofdaansluiting toelaat.

Maximum Power Point Trackers

Een stringomvormer heeft één of meerdere Maximum Power Point Trackers (MPPT). MPPT is een electronisch mechanisme dat bij een zonnepaneel – of een string van zonnepanelen – zoekt naar het punt van maximale vermogensafgifte, Het maximale vermogen wordt geleverd bij een bepaalde optimale verhouding van spanning en stroomsterlte. Dit vermogen wijzigt continue door verandering van instraling (lichtintensiteit), eventuele schaduw op de panelen en de temperatuur van de zonnecellen. Daarom is de tracker constant bezig om het optimale punt op te zoeken. De elektronica in de omvormer is in staat om zelf te bepalen hoeveel stroom er gaat van de zonnepanelen naar de omvormer. Daarmee beïnvloedt de omvormer de uitgangsspanning van de panelen. De omvormer bepaalt dus zelf hoe zwaar het zonnepaneel wordt belast en doet dit zodanig dat het hoogste vermogen wordt bereikt.

Omvormerkeuze

De keuze van de juiste omvormer is essentieel voor de opbrengst van uw PV-systeem. Indien alle panelen van hetzelfde type zijn, op één dakvlak komen te liggen en dezelfde instraling hebben voldoet een stringomvormer met 1 MPPT. Opstellingen met meerdere dakvlakken, hellingshoeken, paneeltypen of beschaduwing vereisen een opdeling van panelen in meerdere strings of individuele optimalisatie. Bij optimalisatie op stringniveau moet dan gekozen worden voor een stringomvormer met meerdere MPPT’s of meerdere stringomvormers. Bij individuele optimalisatie komen poweroptimizers of micro-omvormers in beeld.