Skip to content

Groepenkast

In de groepenkast wordt de omvormer aangesloten op een eigen groep. Er mogen namelijk geen stroomverbruikers tussen de omvormer en de meterkast zitten. Er kan dan teveel stroom gaan lopen door de bekabeling naar de apparatuur. Tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan moet een aardlekschakelaar worden toegepast. In de praktijk zal in de meeste gevallen een aardlekschakelaar moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor de klasse van de aardlekschakelaar die in principe van type B moet zijn. Indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan mag type A worden toegepast:

– De omvormer beschikt intern over een transformator die het DC-circuit van het AC-circuit scheidt.
– Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst.
– Volgens een verklaring van de fabrikant van de omvormer is geen type B nodig.

Heeft u een wasmachine- of vrije groep in de buurt van de omvormer en plaatst u niet meer dan 12 zonnepanelen? Dan kunt u ook gebruik maken van een PV-verdeler. Dit is een compacte groepenkast met een automaat voor de zonnepanelen en eventueel een stopcontact voor de wasmachine en de droger. In dat geval is het niet nodig om een kabel aan te leggen naar de groepenkast.

Bij een 3-fase hoofdaansluiting kan gekozen worden voor een 1-fase of 3-fase omvormer. Een 1-fase omvormer wordt dan op één van de drie fasen aangesloten. Op elke fase kan een aparte omvormer aangesloten worden. Bij een 3-fase omvormer kan gekozen worden tussen verdeling over drie fasen of één fase. Indien slechts één van de drie fasen gebruikt wordt dan worden alleen apparaten die op dezelfde fase zitten van zonnestroom voorzien. In dit geval wordt er dan meer stroom teruggeleverd aan het net. Dit is niet gunstig indien de salderingsregeling van toepassing is.

Maximaal vermogen PV-systeem

Het maximaal toegestane vermogen van het PV-systeem wordt bepaald door de waarde van de hoofdaansluiting. De groepenkast bestaat uit groepszekeringen en een hoofdzekering. De hoofdzekering bevindt zich voor de ingang van de groepenkast en is verzegeld. Op deze zekering staat de aansluitwaarde aangegeven en het aantal fasen. Dit is bepalend voor het maximale vermogen. Een eventuele verzwaring van de hoofdzekering moet door het energiebedrijf gebeuren. Hiernaast is per aansluitwaarde aangegeven wat het toegestane vermogen is en de maximale afzekering van een zonnegroep in de groepenkast.