Skip to content

Verduurzaming monumenten

Er staan ruim 100.000 monumenten in Nederland die over het algemeen energetisch verre van optimaal zijn. Hier is dus een flink besparingspotentieel aanwezig. Energiebesparing is tevens belangrijk voor het monumentenbehoud. Immers de energiekosten vormen een substantieel deel van de exploitatiekosten. Daarom is het van belang ook monumenten energetisch te verduurzamen en energiebesparing als integraal onderdeel mee te nemen bij natuurlijke momenten zoals bij onderhoud en restauratie.

Cultuurwaardenbehoud

Bij energetische verduurzaming van monumenten gaat het altijd om het vinden van de juiste balans tussen verduurzaming en behoud van cultuurwaarden. Daarom moet eerst een bouwhistorische analyse gemaakt worden om tot een waardenstelling te komen. Per onderdeel wordt de cultuurwaarde bepaald hetgeen bepalend is voor de mogelijkheden die er zijn voor verduurzaming van het monument. Indien de historische waarde groot is wordt bij restauratie eerst bekeken of conserveren mogelijk is. Indien dat niet het geval is dan gaat de voorkeur uit naar repareren en in laatste instantie naar vernieuwen. Het bepalen van de mogelijke maatregelen is dus altijd monumentgebonden maatwerk en afhankelijk van de cultuurhistorische waarden en restauratie-opties.

Reversibele en inpasbare maatregelen

Aan de hand van de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek wordt onderzocht welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Hierbij wordt tevens beoordeeld wat het effect is qua energiebesparing, terugverdientijd en comfortverbetering. Uitgangspunt hierbij is dat maatregelen reversibel en inpasbaar zijn. We willen immers dat de oude situatie in de toekomst zoveel als mogelijk weer hersteld kan worden en dat de maatregelen passen in het beeld van het monument.

Quick wins

Zoals ook bij andere gebouwen het geval is kunnen bij monumenten ook buiten restauraties om quick-wins worden doorgevoerd. Dit zijn energiebesparende maatregelen die eenvoudig zijn uit te voeren, zonder dat er grote bouwkundige of installatietechnische ingrepen voor nodig zijn. Hierbij kunt u onder meer denken aan: kierdichting, LED-lampen, CV-pompschakelaars, energiezuinig inregelen CV-installatie, radiatorfolie, leidingisolatie, tijdschakelklokken, nachtventilatie in zomer, waterbesparende douchekoppen.

Meer weten over verduurzaming van uw monument ?

Wilt u uw monument verduurzamen dan kunnen wij u hierover adviseren. Klik op onderstaande button om uw verzoek in te dienen, waarna wij contact met u opnemen over de mogelijkheden.