Skip to content

Advies windenergie

De R&D voor wat betreft windturbines is vooral gericht op grote turbines omdat deze het beste financiële rendement hebben. De opbrengst neemt namelijk zeer sterk toe met de lengte van de rotorbladen en met de ashoogte. Maar ook kleinere turbines zijn inmiddels vaak al een rendabele investering. Zo zijn er al windmolens met een beperkte ashoogte van 15 meter die 20.000 à 30.000 kWh per jaar opleveren. Sommige types komen daarmee uit op een zeer acceptabele terugverdientijd van 7 à 10 jaar.

Stroomopbrengst

De grootste offshore windturbine die op dit moment in ontwikkeling is gaat 10 megawatt leveren waarmee 16.000 huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Tegenover deze reusachtige turbine staan kleinere windmolens die wel in (de buurt van) de bebouwde omgeving mogen staan. De windsnelheid moet minimaal zo’n 5 meter per seconde zijn wil er sprake zijn van een geschikte locatie. Nederland is een gunstig windland met de meeste wind in de wintermaanden. Daarom brengen windturbines in ons land het meest op in de koudere maanden. Dit is gunstig omdat dan de energiebehoefte het grootst is. Hiernaast ziet u de opbrengstverdeling per maand.

Subsidie windenergie

Voor windturbines bestaan er subsidieregelingen. De SDE+ is een subsidie waarmee de overheid duurzame energie wil stimuleren. Omdat de productiekosten van 1 kWh windenergie hoger zijn dan de kosten voor de productie van 1 kWh grijze stroom subsidieert de overheid het verschil via de Stimulering Duurzame Energie, de SDE-regeling. Door het financieren van de zogenaamde \’onrendabele top\’ wordt het voor initiatiefnemers interessant om te investeren in de ontwikkeling van windmolens. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen en geldt alleen voor grootverbruikers. Een windproject kan pas de subsidie aanvragen als de vereiste benodigde vergunningen voor het windpark zijn verleend. Bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting kunnen een beroep door op de energie-investeringsaftrek (EIA). Voor particulieren zijn er nauwelijks subsidies voor de aanschaf van een kleine windmolen. Enkele provincies en gemeenten verstrekken subsidies voor kleine windmolens. Meestal gaat het om subsidies in het kader van lokale klimaatafspraken.

Vergunningen

Voor het plaatsen van windturbines gelden richtlijnen die per gemeente kunnen verschillen. In sommige gemeenten kan men zonder vergunning een molen plaatsen tot 5 meter hoogte. Daarboven zijn ze dus overal in ieder geval vergunningsplichtig. Afhankelijk van locatie en projectomvang zijn hierbij de gemeente, de provincie en soms ook waterschappen betrokken. Voor het bouwen van een windturbine is dan in bijna alle gevallen een omgevingsvergunning (Wabo) en soms ook een milieuvergunning nodig. Voor grote projecten kan ook nog een watervergunning, natuurbeschermingswetvergunning en flora- en faunawetontheffing nodig zijn.

Meer weten over de mogelijkheden ?

Wilt u weten wat wat in uw situatie mogelijk is? Klik op onderstaande button om uw verzoek in te dienen, waarna wij contact met u opnemen voor een maatwerk advies.