Skip to content

Restauratie/herbestemming buitenplaats Reuversweerd

Op een schitterende locatie in het buitengebied van Brummen aan de IJssel staat buitenplaats Reuversweerd. Deze buitenplaats bestaat uit een imposante monumentale villa met een indrukwekkende historie en diverse bijgebouwen. De buitenplaats wordt op dit moment gerestaureerd en Klimaraad adviseert hier ten aanzien van duurzame energievoorziening. Dit is een onderhanden project en meer informatie volgt na realisatie van de voorzieningen.

Herbestemming Adrianuskerk Esbeek

De Adrianuskerk is een rijksmonument dat in 2018 is verbouwd tot een samenwijsaccommodatie (basisschool, kinderopvang). Het ontwerp is van architectenbureau Luijten-Smeulders. Klimaraad heeft in opdracht van de stichting BOEi advies uitgebracht over de daglichttoetreding en duurzame opwekking met zonnepanelen. Uit de daglichtberekeningen bleek dat er extra maatregelen nodig waren om voldoende en diepere daglichtinval te realiseren in de lokalen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal dakramen en enkele daglichtkoepels gecombineerd met ledverlichting en grotere ramen in de gevels.

[Bron: Esbeek.eu] \”Vooral het vele licht en de aangename warmte binnen verrasten veel kijkers … De oude glas-in-lood ramen stralen boven nieuwe grote ramen die het daglicht binnenhalen en uitzicht geven.\” 

Het gebouw is verduurzaamd door middel van onder meer een zonnestroominstallatie. Deze is geplaatst op een naburig pand vanwege behoud van het monumentale kerkdak. Verder zijn een lucht-water warmtepomp, vloerverwarming en isolatie van de dakhuid en wandopeningen toegepast. Dit heeft geresulteerd in een goed binnenklimaat bij een acceptabele exploitatielast.

Foto\’s: luijten|smeulders|architecten (fotograaf: Koen van den Kieboom)

Duurzame energievoorziening restaurant Oldenkott (D)

Voor dit project heeft Klimaraad een advies uitgebracht voor zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en tevens de uitvoering begeleid. Allereerst is met behulp van computersimulaties een opbrengstberekening gemaakt van het pv-systeem en is het optimale systeemontwerp doorgerekend. We hebben het dak en de directe omgeving in kaart gebracht, alsmede het dak en de beschaduwing geanalyseerd en het meest optimale systeem bepaald. Dit resulteerde in een configuratievoorstel met legplan en stringverdeling van de panelen. 

Systeemspecificaties:

  • 96 zonnepanelen polykristallijn 270 Wp
  • 48 poweroptimizers (1 per 2 panelen)
  • Montage tussen dakpannen (in-dak systeem)
  • 25.920 Wp totaal paneelvermogen
  • 19.700 kWh gemiddelde jaaropbrengst

In een later stadium is hier een warmtepomp aan toegevoegd. Wij hebben de warmtebehoefte van de gebouwen en ruimten doorgerekend en vervolgens de warmtepompcapaciteit bepaald.

[Opdrachtgever] \”Wij wilden een voordeligere en duurzame energievoorziening voor ons restaurant. Daarom hebben wij Klimaraad gevraagd om de mogelijkheden voor ons te bekijken. Zij hebben breder gekeken dan alleen zonne-energie en ons geadviseerd om zonnepanelen toe te passen in combinatie met een lucht-water warmtepomp. Zodoende kunnen we ook het gasverbruik tot nagenoeg nul reduceren. Het extra stroomverbruik voor de warmtepomp wordt duurzaam opgewekt door zonnepanelen. Deze geven voldoende opbrengst om ook nog een belangrijk deel van het overige stroomverbruik af te dekken. Het resultaat mag er zijn en als horecagelegenheid kunnen wij nu ook onze gasten laten zien dat we duurzaam bezig zijn en wat er op dat gebied mogelijk is. Hopelijk inspireert dit hen om ook zelf te gaan investeren in duurzaam want daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.\” 

Zonnepanelen woning Karthuizerstraat Arnhem

Voor dit project heeft Klimaraad een pv-advies uitgebracht en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Systeemspecificaties:

  • 18 zonnepanelen monokristallijn all-black 290 WP
  • 18 poweroptimizers
  • Montage op dakpannen (op-dak systeem)
  • 5.220 Wp totaal paneelvermogen
  • 4.700 kWh gemiddelde jaaropbrengst

[Opdrachtgever] \”Ik heb Klimaraad gevraagd om voor mijn huis een zonnepanelenadvies op te stellen en de uitvoering te regelen. Dit is allemaal heel goed verlopen en behalve dat ik thuis moest zijn om de materialen in ontvangst te nemen heb ik nergens omkijken naar gehad. Zelfs de materialen zijn voor mij besteld en alles was op tijd aanwezig zodat de installateur direct aan de slag kon. Binnen een ochtend lag alles op het dak en begon mijn meter al terug te lopen. Zeer prettig contact zowel met Klimaraad als met de installateur die ze voor mij geregeld hadden.\”