Skip to content

Advies zonne-energie

Een PV-systeem kan voor een gemiddelde woning al gauw meer dan € 15.000 energiekostenbesparing opleveren in 25 jaar tijd. Een goede afstemming van het systeem op de situatie is belangrijk. De opbrengst van de panelen wordt namelijk fors minder indien verkeerde keuzes worden gemaakt. Een goed advies vooraf verdient zich dan ook snel terug.

Legplan

Een zonnepaneel levert op de ene plaats betere prestaties dan op een andere plaats. Vaak is er namelijk sprake van schaduw veroorzaakt door obstakels op of rondom het dak. Maar ook hoge gebouwen en bomen op grotere afstand belemmeren de lichtinval en verminderen daardoor de opbrengst. Heel Nederland is in kaart gebracht via satelietbeelden en hoogtekaarten. Met geavanceerde simulatiesoftware die hier gebruik van maakt, kan een dakanalyse uitgevoerd worden. Zo kan op paneelniveau de opbrengst worden berekend en het optimale legplan voor de zonnepanelen worden bepaald.

Bij langdurige schaduw op een bepaald deel van het dak doet u er verstandig aan daar geen panelen te leggen. Indien panelen een beperkt deel van de dag schaduw hebben dan is het wel mogelijk. Bij horizontale schaduw over de panelen is landscape plaatsen dan het best en bij verticale schaduw portrait plaatsing. Dit komt omdat de zonnecellen in de lengterichting van het paneel met elkaar zijn verbonden door busbars en bypass-diodes. Worden de panelen in de breedte beschaduwd dan schakelen alle bypass-diodes uit en levert het paneel niets op.

Paneelkeuze

Niet alle typen zonnepanelen zijn geschikt voor elke situatie. Locatie, soort dak, dakafmetingen, stroomverbruik, budget en esthetische wensen zijn bepalende factoren. Hierbij gelden ook aspecten zoals garantie, betrouwbaarheid, uitvalpercentages en paneeldegradatie.

Paneeloptimalisatie

Bij tijdelijke schaduw is optimalisatie op paneelniveau nodig. Ook vanuit andere overwegingen kunt u kiezen voor paneeloptimalisatie. Bijvoorbeeld als u de zekerheid wilt dat uw PV-systeem maximaal blijft presteren ook al functioneert een individueel paneel slecht door vervuiling of een defect. Of omdat u straks inzicht wilt hebben in de prestaties per paneel. Optimalisatie op paneelniveau kan met poweroptimizers of micro-omvormers.

Omvormerkeuze

Het type omvormer en het omvormervermogen worden afgestemd op het totale vermogen van de zonnepanelen, aantal strings, wel/geen paneeloptimalisatie en onder meer voltage en stroomsterkte van de zonnepanelen. Na installatie van de omvormer wordt deze aangemeld bij het monitoringplatform van de fabrikant. Hierdoor krijgt u toegang tot een dashboard waarop u de prestaties van uw zonnepanelen kunt volgen. Sommige monitoringplatforms werken alleen via een monitoringinterface waarop de omvormer dan eerst aangesloten moet worden.

Montagematerialen

De montagematerialen moeten worden uitgerekend. Hierbij is allereerst het soort dak – schuin of plat – en de dakbedekking van belang. Dit bepaalt namelijk het type montagesysteem dat in uw situatie toegepast kan worden. Verder spelen de dakhoogte en windbelasting in uw regio en rol. Bij een schuindakopstelling bepaalt dit namelijk welke dakhaken gebruikt moeten worden en de hoeveelheid. Bij een platdakopstelling wordt hierdoor het ballastgewicht en de ballastverdeling over de montageframes bepaald.

Vergunning zonnepanelen

Voor plaatsing van zonnepanelen op een dak is in de meeste situaties geen vergunning nodig. In het schema hieronder kunt u zien in welke gevallen wel een vergunning nodig is.

PV-adviesrapport aanvragen ?

Wij kunnen het optimale systeem voor uw specifieke situatie bepalen. Een PV-advies bestaat uit een legplan, opbrengstberekening, materiaalselectie, kosten/baten-analyse en terugverdientijdberekening. Zie onderstaand voorbeeldrapport. De kosten voor een PV-advies bedragen € 150,00 exclusief BTW.